Lean Six Sigma informatie

  • Is lean six sigma het antwoord op de crisis ? Wat is een lean six sigma black belt ? Gemba, kaizen, muda moe ? Deze pagina heeft niet alle antwoorden maar is een goed begin voor een online zoektocht in het land van lean six sigma.

  • Wat is Lean Six Sigma

Lean

  • Lean wordt wel gezien als de westerse vertaling van de japanse managementfilosofie waar bedrijven als Toyota groot mee zijn geworden.

  • Lean maufacturing (wiki)

Six Sigma

  • Six Sigma of zes sigma is een kwalitietsmanagement methode waarbij middels een gestructureerde aanpak het aantal fouten in een proces wordt geminimaliseerd.

  • Six Sigma (wiki)

Blogs, artikelen en nieuws

LSS op Linkedin en verder

Lean Six sigma tip vd maand

  • Elke maand een nieuwe website over Lean Six Sigma als "website van de maand":

  • Procesverbeteren.nl

Training en opleiding

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma Orange Belt

Lean Six Sigma Toolbox